dodaj do ulubionychDziś jest piątek 28 kwiecień 2017
Urząd Gminy Ujsoły tel. 33 8647 350 e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl
Typu C


GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?
 


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - P. Edyta Mizia, pokój nr 11
II piętro
Tel. 33 8647 350 wew. 36

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ? 

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek_alkohol.doc 

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis zrejestru przedsiębiorców,- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącegopunkt sprzedaży napojów alkoholowych,- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratorabudynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynkumieszkalnym wielorodzinnym,- decyzje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

- oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży

oswiadczenie.doc - oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia każdego roku.


OPŁATY

 


- 2100 zł (opłata całoroczna)

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy pokój nr 8 lub na konto Urzędu Gminy Nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010


CZAS OCZEKIWANIA NA
ZAŁATWIENIE SPRAWY
 

 


Wydanie zezwolenia uzależnione jest od wydania opinii przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów AlkoholowychUWAGIZasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży określa Uchwała Nr VI/37/2003 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

powrót »

2016-12-29

Powiadomienia o jakości powietrza

więcej »

2016-12-27

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

więcej »

2016-08-05

Dyżur radcy prawnego

więcej »
Copyright © UG Ujsoły 2011
projekt i wykonanie: Tenit Internet