dodaj do ulubionychDziś jest piątek 28 kwiecień 2017
Urząd Gminy Ujsoły tel. 33 8647 350 e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl
Wydawanie odpisów aktów

Jak mogę uzyskać odpis aktu:  

- w urzędzie

 - listownie

- przez Internet

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
 • jej małżonek,
 • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
 • Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia,  aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w dwóch formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzymasz odpis na swoją skrzynkę w ePUAP (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP). 

Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co musisz przygotować

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać np. w USC.

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument tożsamości, do okazania.
 •  

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jak odpis mogę odebrać?

 • osobiście w USC - odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
 • przez pełnomocnika- należy wówczas w trakcie składania wniosku złożyć odpowiednie pełnomocnictwo
 • dostać pocztą - odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
 • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego, 

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym USC.

 

Dół formularza

Kiedy dostaniesz odpis aktu

 

 • jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego, akt otrzymasz od razu

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

powrót »

2016-12-29

Powiadomienia o jakości powietrza

więcej »

2016-12-27

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

więcej »

2016-08-05

Dyżur radcy prawnego

więcej »
Copyright © UG Ujsoły 2011
projekt i wykonanie: Tenit Internet