dodaj do ulubionychDziś jest piątek 28 kwiecień 2017
Urząd Gminy Ujsoły tel. 33 8647 350 e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl
ślub cywilny

ŚLUB CYWILNY

Kto może wziąć ślub cywilny?

Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni, (Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.)
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Wizyta w USC – Przed wizytą w USC zaleca się kontakt telefoniczny celem zlecenia migracji aktów urodzenia niezbędnych do sporządzenia zapewnienia, Tel. /33/8647-350, /33/8647 351 wew. 25

Jeśli chcecie wziąć ślub:

 • w urzędzie - udajcie się do USC, w którym chcecie się pobrać,
 • poza urzędem - udajcie się do USC właściwego dla miejsca, które wybraliście na miejsce ślubu.

Przed wizytą w USC przygotujcie:

 • Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) - do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu,
 • jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • Ø ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu - wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Ø jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
 • odpis aktu urodzenia, 
 • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
 • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub
 • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • Ø wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • Ø jeśli chociaż jedno z Was nie mówi po polsku - w czasie wizyty w USC, która poprzedza ślub, musi być obecny tłumacz.

W czasie wizyty w USC:

 • ustalcie termin ślubu,
 • złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da Wam do podpisu,
 • jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC - złóżcie wniosek o ślub poza urzędem.

Ślub

W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udzieli Wam ślubu.

Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),
 • dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Po ślubie 

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Wybór nazwiska

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci.

Po ślubie możecie:

 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka (w ten sposób powstanie nazwisko dwuczłonowe, na przykład Nowak-Kowalska),
 • zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie Waszym wspólnym nazwiskiem.

Jeżeli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować o nazwisku przyszłych dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku - każde w Was zachowa swoje dotychczasowe nazwisko, a przyszłe dzieci dostaną nazwisko dwuczłonowe. Wtedy pierwszy człon nazwiska będzie stanowiło nazwisko matki, a drugi - nazwisko ojca.

Ile musicie zapłacić

 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,
 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na Wasze życzenie wynosi 1000 zł,

 

Jaki jest termin realizacji

 

 • Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 •  
 • Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy - jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu - musicie ponownie złożyć zapewnienie,
 •  
 • W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony. Dowiedz się, w jakich sytuacjach można skrócić okres oczekiwania na ślub.

 

CHCIAŁBYŚ ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI POZA URZĘDEM A NIE MASZ POMYSŁU? 

 

OTO KILKA PROPOZYCJI :

1. GEO-PARK GLINKA

2. IZBA REGIONALNA W GLINCE

  powrót »

  2016-12-29

  Powiadomienia o jakości powietrza

  więcej »

  2016-12-27

  OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  więcej »

  2016-08-05

  Dyżur radcy prawnego

  więcej »
  Copyright © UG Ujsoły 2011
  projekt i wykonanie: Tenit Internet