dodaj do ulubionychDziś jest piątek 28 kwiecień 2017
Urząd Gminy Ujsoły tel. 33 8647 350 e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl
ślub wyznaniowy

ŚLUB WYZNANIOWY – „KONKORDATOWY”

 

Kto może wziąć ślub wyznaniowy?

Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni, (Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.)
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Wizyta w USC – Przed wizytą w USC zaleca się kontakt telefoniczny celem zlecenia migracji aktów urodzenia niezbędnych do sporządzenia zapewnienia, Tel. /33/8647-350, /33/8647 351 wew. 25

 

Przed wizytą w USC przygotujcie:

 • Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) - do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu, UWAGA!!! Jeśli zapewnienie będzie składane przed innym kierownikiem USC, niż tym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego, opłatę należy uiścić na rzecz tego USC w którym sporządzany będzie akt małżeństwa.
 • jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • Ø ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu - wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Ø jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
 • odpis aktu urodzenia, 
 • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
 • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub
 • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • Ø wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • Ø jeśli chociaż jedno z Was nie mówi po polsku - w czasie wizyty w USC, która poprzedza ślub, musi być obecny tłumacz.

W czasie wizyty w USC:

 • złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da Wam do podpisu,
 • złóżcie oświadczenie o Waszym przyszłym nazwisku oraz nazwisku Waszych przyszłych dzieci. Po ślubie możecie:
  • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
  • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka (w ten sposób powstanie nazwisko dwuczłonowe, np. Nowak-Kowalska),
  • zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem,
  • jeżeli po ślubie będzie nosić różne nazwiska, powinniście zdecydować o nazwisku przyszłych dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosić nazwisko jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca),
  • jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku - każde z Was zachowa swoje dotychczasowe nazwisko, a przyszłe dzieci dostaną nazwisko dwuczłonowe. Wtedy pierwszy człon nazwiska będzie stanowiło nazwisko matki, a drugi - nazwisko ojca.

Kiedy dostaniecie zaświadczenie

Kierownik USC da Wam zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przekażcie zaświadczenie duchownemu, który udzieli Wam ślubu. Duchowny poinformuje Was, jeśli musicie spełnić dodatkowe warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa.

 

Ślub

W umówionym terminie duchowny udzieli Wam ślubu. Duchowny musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • Wasze dokumenty tożsamości (np. dowody osobiste lub paszporty),
 • dokumenty tożsamości świadków (np. dowody osobiste lub paszporty).

Duchowny poprosi Was i Waszych świadków o podpisanie zaświadczenia, w którym potwierdzicie, że w jego obecności złożyliście oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.

Po ślubie

W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Pójdźcie do USC - tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

powrót »

2016-12-29

Powiadomienia o jakości powietrza

więcej »

2016-12-27

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

więcej »

2016-08-05

Dyżur radcy prawnego

więcej »
Copyright © UG Ujsoły 2011
projekt i wykonanie: Tenit Internet