INFORMACJA -  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY UJSOŁY

INFORMACJA - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY UJSOŁY

Osobą do kontaktu w sprawie zimowego utrzymaniu dróg na terenie gminy Ujsoły jest Pan Jakub Czaniecki tel. 609 274 064, natomiast wykonawcami realizującymi bezpośrednio to zadanie są firmy wyłonione w postępowaniu przetargowym, tj.:

DROGI POWIATOWE:

Usługi Transportowe Handel Materiałami Budowlanymi i Opałem Hutyra Piotr, ul. Stolarska 7 - osoba do kontaktu Pan Piotr Hutyra 609223784

DROGI GMINNE:

Sołectwo Ujsoły:

  1. Od przysiółka Hutyrów do ul. Sportowej włącznie:

PPHU Mika Krzysztof Mika 34-370 Rajcza 17 - osoba do kontaktu Pan Mika Krzysztof 784065727

  1. Od ul Bystrej do ul. Pod Lasem, oraz sołectwo Glinka

Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach, osoba do kontaktu Pan Jakub Czaniecki tel. 609 274 064

Sołectwo Soblówka:

SOBEL - Rybarska Beata Soblówka 202, 34-371 Ujsoły - osoba do kontaktu Pani Beata Rybarska 506050912

Sołectwo Złatna:

PBT Grzegorz Bryja Złatna 282, 34-371 Ujsoły - osoba do kontaktu Pan Andrzej Bryja 608655398