Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogr. polsko-słowackiego w Gminie Ujsoły i Novot

ROZWÓJ SYSTEMU  ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO  W GMINIE UJSOŁY I NOVOT  - PODSUMOWANIE PROJEKTU

Poniżej link do strony partnera Gminy Novot:

http://samosprava.novot.sk/index.php?page=Program-cezhranicnej-spoluprace&page1=Zlepsovanie-systemu-protipoziarnej-ochrany-polsko-slovenskeho-pohranicia-v-obciach-Ujsoly-a-Novot

 

Gmina Ujsoły wraz z Gminą Novot  na podstawie podpisanej  w dniu 9 kwietnia 2014 roku  umowy partnerskiej podjęły się realizacji projektu celem którego była  wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego na ternie pogranicza polsko-słowackiego.

Wartość  całego projektu wyniosła  301 004,97 euro , dofinansowanie ERDF 250 349,57 EUR (85%)

W ramach projektu  gminy partnerskie podejmowały następujące działania:

Gmina Ujsoły :

- zakup specjalnego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach

- szkolenie strażaków   z wykorzystaniem zakupionego samochodu

- remont dachu na remizie OSP w Ujsołach

Gmina Novot :

- remont remizy strażackiej  w Novot

- szkolenie  strażaków 

Partnerzy szeroko promowali realizację projektu  oraz bezpieczeństwo na pograniczu  polsko – słowackim. Gmina Ujsoły opracowała i wydała folder „Bezpieczne pogranicze” oraz ulotkę „Bądź bezpieczny na pograniczu”. Gmina Novot wydała plakaty promujące bezpieczne zachowania  oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Podsumowanie projektu nastąpiło na konferencji w dniu 16 grudnia 2015 roku, na której podpisano  umowę o dalszej współpracy obu gmin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: