Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły

UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY GMINY UJSOŁY

z dnia 10 września 2020 r.

plan dostępny pod linkiem:

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=394&id=2079 

Punktowe zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dostępne pod linkiem:

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=423

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły dostępny również w Systemie Informacji Publicznej Gminy Ujsoły