GDZIE MAM SIĘ UDAĆ


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny -

P. Edyta Mizia, pokój nr 11 – II piętro

Tel. 33 8647 350 wew.36

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku


OPŁATY


opłata skarbową w wysokości 205,00 zł.,

 zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006. (Dz. U. 225 poz. 1635 z 2006r. ze zm.).


CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY

 


Termin załatwienia jest zależny od toku postępowania w sprawie, a m.in. prawidłowości opracowanych dokumentów i ich weryfikacji oraz terminów w jakich wystawiane są opinie w sprawieUWAGI


Podstawa prawna

Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

FORMA

Zainteresowany podmiot składa wniosek wraz z załącznikami, następnie pracownik przesyła wniosek do jednostek uzgadniających, których opinie są niezbędne do wydania decyzji administracyjnej

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w  Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.