GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy– mgr Teresa Paździorko, pok. Nr 9 II piętro

tel. 033 8647 350 wewn. 28

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Deklaracja w sprawie podatku rolnego – DR -1 

DR-1.pdf

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

Deklaracja w sprawie podatku leśnego – DL -1

DL-1.pdf

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

 


 

 


TERMINY

 


Deklaracje  należy składać do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego.

 UWAGI


 


Podatek należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Gminy nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, lub w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 8.