Nagrania, które zostały zebrane i opracowane w ramach projektu „Wejść w przeszłość” stanowią materiał o charakterze dokumentalnym, nie mogą być odtwarzane publicznie bez uzgodnienia z wykonawcą - zarówno w całości jak i we fragmentach. Możliwa jest analiza zamieszczonych treści w celu przygotowania publikacji i prac zarówno o charakterze naukowym jak i publicystycznym. Wszelkie źródłowe cytaty winny zostać opatrzone komentarzem odsyłającym do podmiotu realizującego projekt z uwzględnieniem adresu internetowego publikacji, opisu plików, nazwy projektu oraz programu, w ramach którego zadanie zostało zrealizowane.  


POGODKI, WIERSZE I PRZYŚPIEWKI

Historie prawdziwe i wierzenia - pani Teresa ze Złatnej

Kościelec - pani Teresa ze Złatnej

 
 

Niezwykła historia dziadka - przeszłość - pani Teresa ze Złatnej

 

Pogodka Kołecki (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 

 
 

Pogodka Kościelec (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 

Pogodka Kwościca (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 

 
 

Pogodka Muńcoł (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 

Pogodka Ostatni Harnaś (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 
 

Pogodka Ozwod (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 

Pogodka Ślakowanie (W. Miesiączek - Pogodki spod Lipowskiej) - pani Maria z Ujsół

 
 

PPRZYŚPIEWKA DO PRACY W POLU - KGW ZŁATNA - pani Teresa ze Złatnej

 

PRZYŚPIEWKA I POGODKA REGIONALNA - KGW ZŁATNA - pani Teresa ze Złatnej

 
 

PRZYŚPIEWKA WESELNA - pani Maria i pan Jan z Ujsół

 

PRZYŚPIEWKA WESELNA - pani Maria z Ujsół

 
 

Staro Piła - pani Teresa ze Złatnej

 ŚPIYWKA ŁO HORZE - pan Jan z Ujsół

 

Wiersz Godni świynta (Józef Kotrys) - pan Jan z Ujsół

Wiersz Na Ujsołak piyknie (Józef Kotrys) - pan Jan z Ujsół

 

WIERSZ O DWUNASTU MIESIĄCACH - pani Ewa z Glinki

Wiersz Piykno dziywcyna (Józef Kotrys) - pan Jan z Ujsół

 

Wiersz Ujsolskie jedle (Józef Kotrys) - pan Jan z Ujsół

 

Wiersz Ujsoły (Józef Kotrys) - pan Jan z Ujsół

 

 WYSKANIE - pani Irena

 ZBÓJNICKO ŚPIYWKA (WAWRZYNIEC HUBKA) - pani Maria z Ujsół

 

ŻYCIE BABY NA WSI - pani Teresa ze Złatnej

 SZKOLNY WIERSZYK - pani Aniela z Butorówki

 

 


 

 PRACE W POLU I OBEJŚCIA

KISZENIE KAPUSTY - pani Janka z Glinki

OMŁOTY - pani Janka z Glinki

PRACE GOSPODARSKIE PRZY TRZODZIE - pani Maria z Glinki

PRACE POLOWE - pani Janka z Glinki

REDYK I PRZYGOTOWANIA DO ZIMY - pani Janka z Glinki

ŚKUBANIE PIÓREK I ZABAWY PRZY TEMU - pani Mariola z Glinki

WIOSENNE PRACE POLOWE - pani Janka z Glinki

WYKOPKI - pani Janka z Glinki

SKUBANI PIÓREK - pani Maria z Ujsół

 SKUBANIE PIÓREK I INNE PRACE - pani Aniela z Butorówki

 


 

DAWNE ŻYCIE NA WSI - CODZIENNOŚĆ, WIERZENIA, UROKI, PRZESĄDY

 DAWNE WIERZENIA I ZWYCZAJE NA WSI - pani Emilia z Glinki

 DAWNE ŻYCIE NA WSI - pani Emilia z Glinki

NA TARGU W RAJCY - pani Ewa z Glinki

OBRZĄDKI I WIERZENIA W OKRESIE WIOSNY - pani Ewa z Glinki

OBRZĘDY I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE - pani Mariola  Glinki

 

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z BOŻYM CIAŁEM- pani Janka z Glinki

 

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z BOŻYM NARODZENIEM - pani Janka z Glinki 

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z BOŻYM NARODZENIEM - pani Maria z Glinki

 

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z KARNAWAŁEM I WIELKANOCĄ - pani Janka z Glinki

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ - pani Maria z Glinki

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z WIELKIM POSTEM - pani Maria z Glinki

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ - pani Mariola z Glinki

OBRZĘDY I ZWYCZAJE ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ I POCHÓWKIEM - pani Janka z Glinki

OBRZĘDY ZWIĄZANE Z BOŻYM NARODZENIEM - pani Ewa z Glinki

PONOCNICE - pani Ewa z Glinki

PRZESĄDY WIESIELNE - pani Mariola z Glinki

UROKI I INSE PRZESĄDY - pani Mariola z Glinki

WIERZENIA I UROKI - pani Emilia z Glinki

WIERZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM BŁOGOSŁAWIONYM - pani Janka z Glinki

WIERZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM BŁOGOSŁAWIONYM - pani Ewa z Glinki

WIERZENIA ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ I POGRZEBEM - pani Ewa z Glinki

WIOSENNE ZWYCZAJE I OBZĘDY - pani Janka z Glinki

WYCHOWANIA DOBRE PRAKTYKI - pani Emilia z Glinki

ZABAWY DAWNIEJ - pani Emilia z Glinki

ZŁE UROKI - pani Ewa z Glinki

ŻYCIE NA WSI DAWNIEJ - pani Emilia z Glinki

DAWNE WIERZENIA - ZMORY, UTOPCE I INNE STRASZYDŁA - pan Mieczysław z Soblówki

 HISTORIA DZIADKA - pan Mieczysław z Soblówki

JAK TO SIĘ PLACKI W BIEDZIE ROBIŁO - pani Aniela z Butorówki

JAK TO Z LNU PŁÓTNO POWSTAŁO - pani Aniela z Butorówki

LUDZIE, KTÓRYCH PAMIĘTAM - pan Maieczysław z Soblówki

NAUKA W SZKOLE I INNE WSPOMNIENIA - pani Aniela Soblówka

OD CHAŁUPY DO CHAŁUPY - ŻYCIE PRZED WOJNĄ - pani Helena z Soblówki

RODZINNE WSPOMNIENIA - pani Czesława z Soblówki

W DWORKU U ZYDLERA - pani Helena z Soblówki

WSPOMNIENIA Z DAWNYCH LAT - pani Czesława z Soblówki

Z PAMIETNIKÓW DZIADKA - pan Mieczysław z Soblówki

 

 


 

 ŻYCIE NA WSI PODCZAS WOJNY I PO WOJNIE

ŻYCIE NA WSI PO WOJNIE - pani Janka z Glinki

ŻYCIE NA WSI W CZASACH WOJNY - pani Maria z Glinki

CZASY WOJNY I PARTYZANTKI - pani Aniela z Butorówki

DZIECIŃSTWO W CZASACH WOJNY - pani Helena z Soblówki

EDUKACJA W CZASACH MIĘDZYWOJENNYCH - pani Helena z Soblówki

HANDEL NA ORAVIE W CZASACH OKUPACJI - pani Aniela z Butorówki

PARTYZANTKA W CZASACH WOJNY - pani Helena z Soblówki

WSPOMNIENIA Z CZASÓW OKUPACJI NIEMIECKIEJ - pani Czesława z Soblówki

 WYSIEDLENIA, PARTYZANTKA I ZNIKNIĘCIA LUDZI W CZASIE OKUPACJI - pan Mieczysław z Soblówki

 ŻYCIE NA WSI PO OKUPACJI - pan Mieczysław z Soblówki

 ŻYCIE PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - pani Helena z Soblówki

 ŻYCIE W CZASACH OKUPACJI - pani Aniela z Butorówki

 ŻYCIE W CZASACH WOJNY - pani Helena z Soblówki

 ŻYCIE W CZASIE OKUPACJI - pani Aniela z Butorówki

 ŻYCIE W CZASIE OKUPACJI - pani Czesława z Soblówki

 ŻYCIE W NIEWOLI W CZASACH WOJNY - pani Helena z Soblówki

 


 

WESELE NA WSI

PRZESĄDY WIESIELNE - pani Mariola z Glinki

PRZYŚPIEWKA WESELNA - pani Maria i pan Jan z Ujsół

PRZYŚPIEWKA WESELNA - pani Maria z Ujsół

UJSOLSKI WIESIELI - pani Maria z Ujsół

ZWYCAJE NA WIESIELI - pani Janka z Glinki

 JAKO SIĘ TO NA WESELE WARZYŁO - pani Helena z Soblówki

WESELA I ZABAWY DAWNIEJ - pan Mieczysław Soblówka

 

 


WAWRZYŃCOWA HUDA

HUDA WAWRYŃCOWA  (WAWRZYNIEC HUBKA) - pani Maria z Ujsół

POGODKA WAWRZYŃCA HUBKI JAK POWSTAŁA HUDA WAWRZYŃOWA - pani Maria z Ujsół

ŚPIYWKA PRZY HODZIE Z WYSKANIEM - pan Jan z Ujsół