GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - pokój nr 11, II piętro

Tel. 33 8447 350 wew. 36

 


CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

 -wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

złożony przez właściciela lub osobę posiadającą tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

-kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzone przez   Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu.


OPŁATY


nie pobiera się


CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY

 do 30 dniUWAGI


--------------------