Kto może wrócić do poprzedniego nazwiska

Osoba, która po ślubie zmieniła swoje nazwisko, następnie się rozwiodła i chce wrócić do nazwiska, które nosiła przed ślubem.

UWAGA!!!

Oświadczenie  możesz złożyć w dowolnie wybranym USC !!!

Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska

W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeżeli upłynie termin 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu, nie możesz już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia. W takim przypadku możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie.

Ile musisz zapłacić

 • opłata skarbowa wynosi 11 zł - jeśli załatwiasz sprawę przed kierownikiem USC,
 • opłata konsularna wynosi 30 EUR - jeśli załatwiasz sprawę przed konsulem. Konsul przelicza tę opłatę na walutę państwa, w którym się znajduje.
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu,
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono Twój akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (przekaż urzędnikowi te informacje ustnie),
 • jeżeli składasz oświadczenie przed konsulem - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli tak zwaną wzmianką o rozwodzie),
 • kierownik USC lub konsul poinformuje Cię, jeżeli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład w sytuacji, gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).
 • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
 • jeśli jesteś za granicą - w polskim konsulacie, przed konsulem.

Co musisz przygotować

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu,
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono Twój akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (przekaż urzędnikowi te informacje ustnie),
 • jeżeli składasz oświadczenie przed konsulem - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli tak zwaną wzmianką o rozwodzie),
 • kierownik USC lub konsul poinformuje Cię, jeżeli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład w sytuacji, gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Gdzie możesz złożyć oświadczenie

 • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,
 • jeśli jesteś za granicą - w polskim konsulacie, przed konsulem.

Jaki jest termin realizacji

Kierownik USC albo konsul od razu przyjmie od Ciebie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem.

Dodatkowe informacje

Kierownik USC albo konsul przyjmie Twoje oświadczenie, a następnie sporządzi protokół, który podpiszesz Ty i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle protokół do kierownika USC, który sporządził Twój akt małżeństwa, aby dołączył on wpis o nazwisku (czyli tak zwaną wzmiankę dodatkową). Będzie ona częścią Twojego aktu małżeństwa. Po dołączeniu tego wpisu możesz otrzymać odpis aktu, który będzie zawierał Twoje aktualne nazwisko. Przeczytaj, co musisz zrobić aby otrzymać taki odpis aktu stanu cywilnego. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa, możesz już używać poprzedniego nazwiska - które nosiłeś przed ślubem.