GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy– mgr Teresa Paździorko, pok. Nr 9 II piętro

tel. 033 8647 350 wewn. 28

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – DN-1

DN-1_1.pdf

ZDN-1.pdf

ZDN-2.pdf


OPŁATY

 

Stawki podatku od nieruchomości określone są w Uchwale Nr XXXVII/303/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 z dnia 11 października 2018 r.

XXXVIII.303.2018.pdf

 


TERMINY

 


Deklaracje należy składać bez wezwania do dnia 31 stycznia a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 UWAGI


 


Podatek należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Gminy nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010.