Odpis aktu stanu cywilnego można otrzymać:

 • w urzędzie
 •  listownie
 •  przez Internet

UWAGA!!! OD 2015 ROKU ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO MOŻNA POBIERAĆ W KAŻDYM USC!  WARUNKIEM JEST JEDNAK JEGO OBECNOŚĆ W SYSTEMIE REJESTRÓW AKTÓW. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ CZY AKT BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ ZARAZ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU NALEŻY SKONTAKTOWĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z WYBRANYM USC.

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
 • jej małżonek,
 • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,  aktu małżeństwa, aktu zgonu -należy pamiętać, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.
 • odpisy wielojęzyczne odpisy aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu - mogą być potrzebne do załatwiania spraw za granicą. Nie wymaga one tłumaczenia.
 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego mogą zostać wydane w następujących formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzającym autentyczność dokumentu.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można otrzymać tylko w postaci papierowej.

Co należy przygotować:

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego  pobierz wniosek
 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument tożsamości, do okazania.

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego
 • 22 zł - za odpis wielojęzyczny
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jak odpis mogę odebrać?

 • osobiście w USC - odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
 • przez pełnomocnika- należy wówczas w trakcie składania wniosku złożyć odpowiednie pełnomocnictwo - pobierz wzór pełnomocnictwa
 • dostać pocztą - odpis w formie tradycyjnej (papierowy),
 • dostać w formie elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. Pamiętaj, że w formie elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego, 

Gdzie możesz złożyć wniosek: w dowolnym USC.

Kiedy dostaniesz odpis aktu:

 • jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego, akt otrzymasz zaraz po złożeniu wniosku.

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.