Kto może zgłosić zgon?

 

  • współmałżonek osoby, która zmarła,
  • inna pozostała rodzina osoby zmarłej: np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Kiedy musisz zgłosić zgon

  • do 3 dni od daty wystawienia karty zgonu przez lekarza,
  • jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej - do 24 godzin od chwili zgonu.

Co musisz przygotować ?

 

  • kartę zgonu - otrzymasz ją od lekarza, który stwierdził zgon,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport). 

Gdzie musisz zgłosić zgon?

W USC właściwym dla miejsca zgonu. W przypadku osób zmarłych na terenie gminy Ujsoły (sołectwa Ujsoły, Złatna, Soblówka, Glinka), zgon zgłaszany jest w USC Ujsoły.

Jaki jest termin realizacji?

 

Kierownik USC zarejestruje zgon (czyli sporządzi akt zgonu) w dniu, w którym zgłosisz zgon.

Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wyda Ci jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Ile musisz zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje?

Zgłoszenie zgonu powoduje automatyczne wymeldowanie osoby, która zmarła, z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz unieważnienie jej dowodu osobistego.