Wysokość stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły określa
Uchwała XVI/141/2016 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27.10.2016 roku

stawki opłaty miejscowej do pobrania: Uchwaa_XVI_141_2016.pdf

zmieniona uchwałą Nr XVII/149/2016 : XVII_149_2016.pdf