GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - pokój nr 11 II piętro
Tel. 33 8647 350 wew.36

 


CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?
 

 Podanie  z aktualnymi  numerami działek  oraz kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu.

Wniosek wypis i wyrys


OPŁATY


Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego – opłata uiszczona w kasie Urzędu  Gminy pok. Nr 8, lub na konto Urzędu Gminy.
-od wypisu:
*do 5 stron – 30 zł.
*powyżej 5 stron – 50 zł.

-od wyrysu:
*za każdą  wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu  A4  - 20 zł.
*
nie więcej niż - 200 zł

(Dz. U. z 2006 r, Nr 225,  poz. 1635 z późn. zm.)


CZAS OCZEKIWANIA
 NA ZAŁATWIENIE SPRAWY7 dni


UWAGI--------------------