URZĄD GMINY UJSOŁY
Adres:
ul.Gminna 1
34-371 Ujsoły

NIP 553-17-46-580
REGON 000 55 20 99

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek: 7:00-15:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-17:00
Piątek: 7:00-13:00


Sobota - Niedziela: nieczynne

KONTAKT
Telefony:
33 864 73 50
33 864 73 51
33 864 73 84

 

FAX:
33 8647 354

WWW:
www.ujsoly.com.pl

 

E-MAIL:
ugujsoly@ujsoly.com.pl

 

EPUAP:
/8yln956btq/skrytka

 


Gmina Ujsoły NIP 5532510951

konto bankowe: Bank Spółdzielczy Rajcza  O/ Ujsoły
34 8125 1018 0000 0228 2000 0010

 nr wewnętrzne:

 Sekretariat                                                                             

21

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

25

Budownictwo, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Działalność Gospodarcza

36

Kasa

29

Podatki

28

Ponadto zaleca się aby płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) były wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na indywidualny rachunek bankowy.

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY UJSOŁY

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ujsoły będą pełniły dyżur 

w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 12.00 

w budynku Urzędu Gminy Ujsoły (sala posiedzeń) począwszy od dnia 31 stycznia 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!