GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - pokój nr 11, II piętro
Tel. 33 8647 350 wew. 36


CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?
 

 Podanie z aktualnymi  numerami działek,  oraz aktualna kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek i rewitalizacji


OPŁATY

 


Opłata skarbowa w wysokości:

1. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki - 17,00 zł.

2. Zaświadczenie o rewitalizacji - 17,00 zł.

uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 8, lub na konto Urzędu Gminy
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006. (Dz.U.225 poz. 1635 z 2006r. ze zm.)

B.S. Ujsoły 34-8125-1018-0000-0228-2000-0010 


CZAS OCZEKIWANIA
 NA ZAŁATWIENIE SPRAWYdo 7 dni


UWAGI


brak