OPRÓŻNIANIE SZAMB PRZYDOMOWYCH

 

Chęć wywozu ścieków z szamb przydomowych  należy zgłaszać co najmniej 2 tygodnie wcześniej w Zakładzie Usług Komunalnych w Ujsołach ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2 – budynek Organistówki lub pod nr telefonu  33 8647-077.

Termin realizacji zgłoszenia od 2 do 4 tygodni.

Koszt wypompowania - 180 zł brutto za jednorazowe opróżnienie do 3 m3 ścieków