GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy– mgr Teresa Paździorko, pok. Nr 9 II piętro

tel. 033 8647 350 wewn. 28

 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IN-1.pdf

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdfOPŁATY

 

 

Stawki podatku od nieruchomiści określone są w Uchwale NR XXXVII/303/2018 RADY GMINY UJSOŁY z dnia 11 października 2018 r.

XXXVII/303/2018.pdf


TERMINY

 


Informacje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązkuUWAGI


 


Podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Gminy nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, lub w kasie Urzędu Gminy pok. nr 8.