Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Świętego Józefa Robotnika w Ujsołach, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach.

Wszystkie sprawy związane z pochówkiem (ustalenie miejsca pochówku, kopanie grobu, opłaty związane z wykopaniem grobu) załatwiane są w Zakładzie Usług Komunalnych w Ujsołach.

W przypadku pogrzebu należy niezwłocznie zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach w celu ustalenia miejsca pochówku oraz rodzaju grobu.

UWAGA

Odpady i śmieci cmentarne mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu:

  • do kontenera wrzucamy tylko znicze, sztuczne wieńce i kwiaty,
  • pozostałe odpady takie jak ziemia, wieńce i kwiaty naturalne składować należy na płycie betonowej za kontenerem.

Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

Regulamin cmentarza dostępny jest na stronie internetowej Parafii Ujsoły.

Do pobrania: (zlecenie_wykopania_grobu.doc)