Wszystkie sprawy związane z pochówkiem (ustalenie miejsca pochówku, kopanie grobu, opłaty związane z wykopaniem grobu) załatwiane są w Zakładzie Usług Komunalnych w Ujsołach, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2 (budynek Organistówki).

CENNIK

Opłaty brutto za wykopanie grobu:

  • grób ziemny jednomiejscowy – 723,6 zł
  • grób ziemny dwupoziomowy (głębinowy) – 1009,8 zł
  • grób rodzinny dwupoziomowy (głębinowy) w przypadku jednoczesnego pochówku 2 trumien -1166,4 zł
  • grób dla urn ze szczątkami zwłok – 402,84 zł
  • grób dziecięcy dla dzieci do 6 lat – 511,92 zł
  • wykop pod piwnicę grobowca 2-osobowego – 961,2  zł
  • wykop pod piwnicę grobowca wieloosobowego – 1423,44  zł

Powyższe opłaty nie obejmują rozbiórki istniejącego pomnika w przypadku pochówku w grobie już istniejącym.