wniosek_o_dofinansowanie_do_pobrania.pdfwniosek_o_dofinansowanie_do_pobrania.pdf


GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny -

P. Edyta Mizia, pokój nr 11 – II piętro

Tel. 33 8647 350 wew. 36

 CO ZE SOBĄ ZABRAĆ? 

Wniosek o odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest wraz z załącznikami

Wniosek na odbiór azbestu


OPŁATY

 


Wysokość opłaty zależna od otrzymanego dofinansowania z WFOiŚ


CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY

 


Zbiórka wyrobów zawierających azbest odbywa się raz w roku. Termin jest ustalany telefonicznie z zainteresowanymi osobami.

 UWAGI

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy w Ujsołach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu.