GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?

Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - pokój nr 11, II piętro
Tel. 33 8647 350 wew. 36

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości:

do pobrania:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 


OPŁATY


nie pobiera się

(na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1h  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej . Dz. U. z 2006r  Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)


CZAS OCZEKIWANIA NA
ZAŁATWIENIE SPRAWY


14 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów


UWAGI


-------------------


FORMA WYDANIA

 

Postanowienie