GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy – Ewelina Nowak pok. nr 9, II piętro
tel. 033 8647 350 wewn. 28

 CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

 Wniosek 

 (wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_do_pobrania.pdf)


OPŁATY


Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. uiszczana w kasie Urzędu Gminy, pok. Nr 8 lub na konto Urzędu Gminy.

 Wolne od opłaty skarbowej są zaświadczenia wydawane między innymi w sprawach: emerytalno-rentowych, stypendialnych, pomocy społecznej, oraz zaświadczenia wydane w zastosowaniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.


CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY


 do 7 dniUWAGI


Od 1 lipca 2011 r. zaświadczenia zostały zastąpione oświadczeniami dla obywateli i przedsiębiorców (ustawa z 25 maja 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz. U. Nr 106 poz.622).

Nowe przepisy umożliwiają posługiwanie się w kontaktach z urzędem kopiami dokumentów zamiast oryginałów lub urzędowo poświadczonymi odpisami.

Z dniem 01 czerwca 2009 roku zaprzestaje się wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się  o uzyskanie statusu bezrobotnego w sprawie posiadania bądź nieposiadania gruntu rolnego. Należy w Powiatowym Urzędzie Pracy złożyć oświadczenie zgodnie z art.75 § 2 k.p.a.