GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy– Anna Lach pok. Nr 9, II piętro
tel. 033 8647 350 wewn. 28

 

 CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

 Wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach


OPŁATY


Opłata skarbowa w wysokości  21 zł. uiszczana w kasie Urzędu Gminy, pok. Nr 8 lub na konto Urzędu Gminy.

 


CZAS OCZEKIWANIA
NA ZAŁATWIENIE SPRAWY

 do 7 dni