Kto może złożyć wniosek o zaświadczenie 

Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

UWAGA!!!

. Wniosek o wydanie zaświadczenia  możesz złożyć w dowolnie wybranym USC !!!

Gdzie możesz złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (USC).

Zaświadczenie możesz:

  • odebrać osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
  • dostać listownie,
  • dostać w formie dokumentu elektronicznego.

Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku. 

Dół formularza

Opłata za wydanie zaświadczenia:

Opłata skarbowa wynosi 38 zł.

Jaki jest termin realizacji

O ile to możliwe, kierownik USC wydje zaświadczenie od razu. Akt – na podstawie którego wyda ten dokument – musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie wydaje się:

- do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,

- do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Co należy przygotować:

  • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym  – możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego (USC). Wzór wniosku jest określony przez prawo, i załączony poniżej
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
  • dowód opłaty skarbowej - możesz zapłacić w kasie urzędu albo
  • przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

 

Zwróć uwagę, że składając wniosek, składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na Twój stan cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętaj, że takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.