Wzór umowy na odprowadzanie ścieków - do pobrania:

(wzor_umowy.doc)