Szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności podatkowych zawarte są w Uchwałach Rady Gminy w Ujsołach:

 

Nr VI/41/2007  (uchwala_41_do_pobrania.doc)

 oraz

Nr XXXVIII/249/2010  (uchwala_249_do_pobrania.doc)