Wójt Gminy Ujsoły - mgr Tadeusz Piętka        

 

  Sekretarz Gminy - mgr Katarzyna Wydra

  Skarbnik Gminy - Ewa Caputa (Kierownik Referatu Finansowego)

  Kierownik Referatu Organizacyjnego, Ochrony Środowiska i Inwestycji - mgr Julia Grygny