Uchwała Nr XIV/73/2013

Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Ujsoły

 

dopaty_do_taryf.pdf