Dyżur Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ujsoły

Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ujsoły  będą pełniły dyżur  w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 13.00  w budynku Urzędu Gminy Ujsoły (sala posiedzeń).

 Wszelkie wnioski i zapytania do Rady Gminy prosimy kierować na piśmie

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy rgujolanta@gmail.com
  • osobiście do Biura Rady (Sekretariat, pokój nr 1)

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!