SZLAK PAPIESKI ORAZ DROGA ŚWIATŁA W GMINIE UJSOŁY WKRÓTCE WIELKIE OTWARCIE

Szlak papieski w Gminie Ujsoły Droga Światła Ziemia Ujsolska to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku oraz wędrówek górskich Ojca Świętego Jana Pawła II, z czasów kiedy przyjeżdżał w te okolice. Pierwsza informacja o Jego pobycie sięga roku 1958, kiedy to wraz ze studentami przemierzał szlaki Lipowskiej. Później już jako Metropolita Krakowski. Kardynał Karol Wojtyła odwiedzał Ujsoły w latach 1968 – 1972. Jego pobyty na tym terenie miały charakter tak duszpasterski, kiedy to przewodniczył uroczystościom religijnym i jako osoba duchowna spotykał się z mieszkańcami Ujsoł i okolicznych miejscowości, jak również turystyczny. Dzisiaj podążać możemy Jego śladami, wędrując Szlakiem Papieskim, który oznaczony został w 2006 roku przez Gminę Ujsoły, ku pamięci największego spośród Polaków oraz dla tych, którzy pozostają wierni Jego naukom. Szlak Papieski w Gminie Ujsoły zaczyna się w centrum Ujsół obok kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika i biegnie przez przysiółki: Głębokie, Złatną, Złatną Hutę i Szeroki Kamieniec na szczyt Lipowskiej. Dalej przez Boraczą i Halę Redykalną przebiega przez Zapolankę i Kręcichwosty, skąd wiodąc ponownie przez Ujsoły zmierza przez Jaworskie, Muńcuł i Kotarz na górę Rycerzową. Stamtąd przez Hutyrową, Morgi i Soblówkę prowadzi do centrum Ujsół. Łączna długość Szlaku Papieskiego, biegnącego przez Gminę Ujsoły to około 50 km. Na najbardziej malowniczym odcinku Szlaku Papieskiego, wiodącym ze Złatnej Huty na szczyt Lipowskiej wytyczono Drogę Światła. Jest to ustanowione przez Jana Pawła II nabożeństwo wielkanocne, którego przebieg wzorowany jest na Drodze Krzyżowej. Składa się na nią czternaście stacji (analogicznie do medytacji pasyjnych), opartych na tekstach Ewangelii i Dziejów Apostolskich, opowiadających o kolejnych spotkaniach zmartwychwstałego Jezusa z bliskimi Mu ludźmi. Każda z wymienionych stacji ma formę skalnego głazu z mosiężną tablicą. Na tablicach tych widnieją: insygnia papieskie, wizerunek Ojca Świętego oraz nazwa stacji i jej motyw przewodni. Nadeszła pora aby rozważyć tajemnice Drogi Światła:  Stacja I – Jezus tryumfuje nad śmiercią „… Lecz Bóg wskrzesił Go zerwawszy więzy śmierci…”,  Stacja II – Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie „… Powstał, nie ma go tu…”,  Stacja III – Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie „… Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca…”,  Stacja IV - Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus „… Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi…”,  Stacja V - Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu chleba „… Widzieliśmy Pana…”,  Stacja VI - Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku „… Pokój Wam…”,  Stacja VII - Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów „… Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone…”,  Stacja VIII - Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza „… Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli…”,  Stacja IX - Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim, „… Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam…”,  Stacja X - Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół „… Czy mnie miłujesz…”,  Stacja XI – Rozesłanie uczniów „… Idźcie więc i nauczajcie…”,  Stacja XII – Wniebowstąpienie „… Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go…”,  Stacja XIII – Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego „… Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię…”,  Stacja XIV – Zesłanie Ducha Świętego „… Gdy Duch Święty zstąpi na Was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…”. Stacje Drogi Światła są doskonałą kanwą dla modlitwy każdego z wierzących: w domu, kościele, czy tak jak w przypadku Szlaku Papieskiego – podczas wędrówki w górach, śladami Jana Pawła Wielkiego.