Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich w Glince, Soblówce i w Ujsołach

Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich w Glince, Soblówce i w Ujsołach

W dniach 18 i 19 maja 2024 r. odbyły się zebranie wiejskie w sołectwach Ujsoły, Glinka i Soblówka. Celem zebrań był wybór Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w związku z upływem kadencji.

W wyniku głosowań dokonano następujących wyborów:

SOŁECTWO GLINKA

Nowym sołtysem został Pan Paweł Kozubek.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

 • Jacek Kotrys
 • Ewa Szatanik
 • Mirosław Krzyżowski
 • Bożena Krawiec
 • Józef Biber
 • Grzegorz Salachna
 • Artur Kozubek

 Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka złożył podziękowania dotychczasowej Pani  Sołtys Danucie Kołodziej za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz sołectwa, która sprawowała funkcję sołtysa przez 25 lat.

 

SOŁECTWO SOBLÓWKA

Sołtysem ponownie został wybrany Pan Jan Miękina.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

 • Antoni Sporek
 • Lucyna Miękina
 • Adam Sporek
 • Henryk Omyła
 • Wiesław Kocoń

 

SOŁECTWO UJSOŁY

Sołtysem po raz drugi została wybrana Pani Bernadeta Sypuła.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

 • Władysław Krząszcz
 • Krystyna Drozdek
 • Zbigniew Pomietło
 • Gabriela Bryś
 • Paweł Kotrys