Projekty UE

Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd

    Gmina Ujsoły realizuje projekt "Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły" w ramach konkursu "Cyberbezpieczny samorząd". Grant w kwocie 348 912, 62 zł  przeznaczony zostanie na wzmocnienie...

Modernizacja drogi na Smereków Mały

Modernizacja drogi na Smereków Mały

Modernizacja drogi na Smereków Mały z miejscowości Glinka w km 0+810 do km 1+075 Wartość zadania - 199 835,52 zł Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego - 106 000,00 zł Wkład własny...

Inicjatywa Sołecka 2023

Inicjatywa Sołecka 2023

    Modernizacja placu zabaw w Złatnej Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu modernizacji zdegradowanego placu zabaw w Złatnej. Zainstalowano nowe urządzenia zabawowe , wykonano...

Pod Biało-Czerwoną

Pod Biało-Czerwoną

W dniu 31.08.2022r przy urzędzie gminy Ujsoły został zamontowany maszt z flagą. To wynik udziału w projekcie "Pod biało czerwoną". Wspomniany projekt zakładał sfinansowanie przez rząd RP zakupu...

W Sieci możliwości

W Sieci możliwości

" W sieci możliwości " mikroprojekt realizowany w partnerstwie z gminą Novot . Wartośc mikroprojektu  :15 996,15  EUR z czego dofinansowanie EFRR - 13 596,72, dofinansowanie z budżetu...