Nowy sołtys w miejscowości Złatna

W ostatnią  niedzielę tj. 26 maja 2024 r. w Złatnej odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy sołectwa wybierali Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

W wyniku głosowania nowym sołtysem została Pani Teresa Kubiesa, której serdecznie gratulujemy. Wojt Gminy Ujsoły złożył podziękowania dotychczasowemu sołtysowi Panu Antoniemu Kręcichwost, ktory pełnił tę funkcję od 2007 roku.

Na zebraniu wybrano również członków Rady Sołeckiej, którymi zostali:

  1. Bogusław Kocoń
  2. Andrzej Bryja
  3. Karolina Szlachta
  4. Paweł Krawiec
  5. Maria Pilarz
  6. Krzytof Łabuzek

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa Złatna.