Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły

Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły

Nazwa zadania: Przebudowa dróg w   Gminie Ujsoły.

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy dróg wewnętrznych  w sołectwach Złatna, Glinka , Soblówka.

Wartośc inwestycji ogółem:  7 068 258,33 w tym dofinansowanie z programu Polski Ład - 6 551 361,76 .