Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły

Inwestycja obejmowała  wykonanie przebudowy  odwodnienia odcinka  drogi powiatowej Nr 1439S  w postaci  wykonania zabudowanej kanalizacji deszczowej  oraz urządzeniu bezpiecznego pobocza umożliwiającego swobodny ruch pieszych. Wykonano również nową nakładkę nawierzchni drogi,

 

Wartośc inwestycji : 3 823 684,97

Dofinansowanie z Programu Polski Ład : 2 848 266,22