Przypomnienie o terminie składania wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych w roku 2024 możliwy będzie odbiór i utylizacja azbestu od właścicieli budynków znajdujących się na terenie gminy Ujsoły.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne - właściciele budynków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31 marca 2024 roku.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wysokości przyznanych środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym istotne jest, aby wnioski składały osoby zdecydowane na odbiór azbestu. 

Podstawą zakwalifikowania do programu jest złożenie wniosku z załączoną dokumentacją fotograficzną (zdjęcie obiektu, na którym znajduje się azbest a w przypadku, gdy azbest jest już zdemontowany, zdjęcie miejsca składowania).


Załączniki: