Śladami beskidzkich twórców

Śladami beskidzkich twórców

 

Mikroprojekt "Śladami beskidzkich twórców " realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  w partnerstwie z miastem Namestovo.

Wartośc projektu wynosi 112 463,82 euro  w tym:

Gmina Ujsoły-  62 185,11 euro - dofinansowanie EFRR - 52 857,34 euro, budzet państwa  - 3 109 ,25 euro, środki własne - 6 218,52 euro

Miasto Namestovo- 50 278,71 euro - dofinansowanie EFRR - 42 736,90, budżet państwa 5027,87 euro, środki własne - 2 513,94 euro

W ramach mikroprojektu Gmina Ujsoły wykonna ścieżkę historyczno -  przyrodniczą  w Ujsołach  oraz działania miękkie promujące przyrode i kulturę pogranicza polsko- słowackiego.

Miasto Namestovo  w ramach części inwestycyjnej  wykona instalację inteligentnych ławeczek na nabrzeżu Jeziora Orawskiego  oraz  zorganizuje spotkania dzieci i młodziezy polskiej i słowackiej.