Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO

Informuje się o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2024 roku do godz. 23:59.

P-06121-57-24 zarz-nr 57 PRM stopien BRAVO

P-06121-58-24 zarz- nr 58 PRM stopien BRAVO infrastruktura

P-06121-59-24 zarz- nr 59 PRM stopien BRAVO-CRP